Triển khai kế hoạch hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2013
Cập nhật: 29/03/2013
(TITC) - Chương trình hợp tác du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, được triển khai từ tháng 11/2008. Sau 4 năm triển khai thực hiện, lượng khách đến khu vực này tăng đáng kể, chất lượng tour du lịch có những bước đột phá, du lịch đã đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. 

Dựa trên những kết quả đã đạt được, ngày 08/3/2013, UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch số 33/ KH-BCĐ.DL về kế hoạch hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2013.

Kế hoạch được xây dựng nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động đã được xác định trong Khung kế hoạch hành động 8 tỉnh TBMR giai đoạn 2010 -2015 do lãnh đạo 8 tỉnh ký kết vào tháng 6/2010 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Thống nhất các hoạt động hợp tác cụ thể sẽ triển khai trong năm 2013 để các tỉnh thành viên căn cứ chủ động triển khai tại địa phương; Hình thành cơ chế kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động hợp tác phát triển du lịch của khu vực và từng địa phương trong khu vực 8 tỉnh TBMR; Triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa 8 tỉnh TBMR và Hiệp hội Lữ hành Việt Nam ký kết ngày 14/12/2012 tại Lai Châu.

Trong kế hoạch hoạt động năm 2013, Ban Chỉ đạo Chương trình Hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR giai đoạn 2010 – 2015 tỉnh Lào Cai đã xây dựng nội dung hoạt động cụ thể bao gồm: Xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR; Phát triển sản phẩm du lịch; Xúc tiến, quảng bá du lịch; Hợp tác phát triển nhân lực du lịch địa phương.

Theo kế hoạch, nội dung xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR sẽ tập trung vào: Xây dựng Quy chế hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR với mục địch hình thành cơ chế hợp tác giữa các tỉnh thành viên trong khu vực nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác phát triển trong khu vực; Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2014 của 8 tỉnh TBMR để đánh giá kết quả và hiệu quả của chương trình hợp tác năm 2013, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014, công bố Đề án Năm du lịch quốc gia 2017 khu vực Tây Bắc; Thành lập Ban quản lý điểm đến đa thành phần, tiến tới hình thành bộ máy quản lý điểm đến với sự tham gia của nhiều bên như chính quyền, nhân dân địa phương, doanh nghiệp…

Trong nội dung pháttriển sản phẩm du lịch, kế hoạch tập trung vào xây dựng phát triển sản phẩm và quảng bá du lịch; Tổ chức vòng chung kết cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Tây Bắc; Tổ chức cuộc thi Hướng dẫn viên Du lịch, Thuyết minh viên du lịch; Xây dựng đề án Năm du lịch quốc gia khu vực 8 tỉnh TBMR năm 2017; Phối hợp với Dự án EU triển khai một số hoạt động; Triển khai các hoạt động Hợp tác giữa 8 tỉnh TBMR và Hiệp hội Lữ hành Việt Nam.

Nhằm thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch đến với 8 tỉnh TBMR, xúc tiến, quảng bá du lịch cần tập trung vào các nội dung: Tham gia hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam kết hợp tổ chức họp báo về du lịch 8 tỉnh TBMR tại Hà Nội (tháng 4/2013); Mời các tỉnh tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung tại Lào Cai (tháng 11/2013); Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với biểu trưng và khẩu hiệu du lịch 8 tỉnh TBMR và các tỉnh thành viên; Tổ chức Hội thảo liên kết quảng bá du lịch giữa Trung tâm thông tin du lịch các tỉnh TBMR, kết nối với các Trung tâm du lịch lớn của Việt Nam; Phối hợp khai thác và quản lý hiệu quả trang thông tin điện tử 8 tỉnh TBMR.

Du lịch phát triển tạo ra việc làm, cơ hội nâng cao đời sống cho dân cư địa phương, do vậy, hợp tác phát triển nhân lực du lịch địa phương là một nội dung rất quan trọng. Trong nội dung này, kế hoạch yêu cầu cần phối hợp Ban quản lý Dự án EU xây dựng 2 điểm đào tạo thành trung tâm đào tạo và thẩm định nghề du lịch cho khu vực 8 tỉnh TBMR; Thực hiện các nội dung đào tạo theo kế hoạch và chương trình của Ban quản lý Dự án EU.

Ban Chỉ đạo Chương trình Hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR giai đoạn 2010 – 2015 yêu cầu 8 tỉnh TBMR chủ động ngân sách, tham mưu, phối hợp hoạt động với các tổ chức, đơn vị liên quan để triển khai tốt các kế hoạch đã đề ra.

Hương Lê