Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch
Cập nhật: 15/05/2013
Ngày 13/5/2013, Bộ VHTTDL đã có công văn số 1712/BVHTTDL-TCDL gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Theo đó, Bộ VHTTDL đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung và có báo cáo kết quả thực hiện về Bộ VHTTDL (qua Tổng cục Du lịch) trước ngày 1/7/2013 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Thủ tướng Chính phủ.
Trung tâm Thông tin Du lịch