Thông tin ưu đãi cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam gửi khách sang Đài Loan sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế
Cập nhật: 16/05/2013
Ngày 13/5/2013, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 458/TCDL-LH gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế thông báo về việc thông tin ưu đãi cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam gửi khách sang Đài Loan.
Trung tâm Thông tin Du lịch