Khảo sát, điều tra dữ liệu tài nguyên du lịch tỉnh Sóc Trăng
Cập nhật: 17/05/2013
Vừa qua, Đoàn khảo sát, điều tra dữ liệu tài nguyên du lịch tỉnh Sóc Trăng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng do ông Lâm Vĩnh Phươmg - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến làm việc với phòng Văn hóa - Thông tin (VHTT) 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Tại mỗi nơi, đại diện lãnh đạo phòng VHTT đã báo cáo với Đoàn những điểm tham quan du lịch; các di tích cấp tỉnh, quốc gia; cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; dịch vụ xe, tàu chở khách; các tuyến - tour và sản phẩm du lịch trên địa bàn. Đoàn đã đóng góp cho các địa phương về việc thống kê một số dữ liệu du lịch cũng như công tác lữ hành, những sản phẩm đặc trưng của địa phương, xây dựng tuyến - tour du lịch phục vụ du khách khi đến Sóc Trăng và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý du lịch ở địa phương...

Trước buổi làm việc, Đoàn đã đến khảo sát các điểm du lịch sinh thái ở Mỏ Ó - huyện Trần Đề, Hồ Bể - thị xã Vĩnh Châu, rừng ngập mặn - huyện Cù Lao Dung, vườn cò Thuận Hòa - Châu Thành; các di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ - huyện Cù Lao Dung, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Sóc Trăng (Miếu Bà Chúa Xứ) - Ngã Năm; điểm du lịch tâm linh: Lăng Ông Nam Hải, chùa Bốn Mặt (thuộc 02 huyện Trần Đề và Châu Thành)...

Đây là đợt khảo sát, điều tra nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Bên cạnh đó, thực hiện công tác bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch ở địa phương.

Ông Lâm Vĩnh Phương - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Sóc Trăng chỉ đạo: “Thời gian tới, các phòng VHTT trong tỉnh tham mưu tốt với UBND huyện, thị, thành phố về xây dựng kế hoạch phát triển du lịch ở địa phương. Xác định các loại hình du lịch cho phù hợp với điều kiện ở mỗi nơi, cần quan tâm việc quy hoạch, tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù ở địa phương giới thiệu đến du khách. Các điểm di tích giáo dục truyền thống nên phối hợp với việc tham quan du lịch; xây dựng các tour du lịch, có thể liên kết với các địa phương lân cận để thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý Nhà nước về du lịch, chú trọng đến việc giáo dục, hướng dẫn là chính; bên cạnh, quan tâm hơn nữa việc đào tạo cán bộ phụ trách du lịch và nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn và phải đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường phục vụ du khách khi đến Sóc Trăng”.

www.soctrang.gov.vn