Quảng Nam xây dựng Chiến lược phát triển và quảng bá du lịch nông thôn
Cập nhật: 24/05/2013
Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động thế giới (ILO) tại Quảng Nam tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược phát triển và quảng bá du lịch nông thôn Quảng Nam.

Được biết, Chiến lược phát triển và quảng bá du lịch nông thôn Quảng Nam sẽ bao gồm các nội dung: Phát triển sản phẩm du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, quảng bá du lịch nông thôn Quảng Nam.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2020, Quảng Nam sẽ đón 6,2 triệu lượt khách, trong đó có 2,4 triệu lượt khách quốc tế. Thu nhập du lịch đạt 1.152,5 triệu USD, sử dụng 52.490 lao động trực tiếp và 104.970 lao động gián tiếp.

Thời gian triển khai từ năm 2013 đến năm 2020 tại 6 huyện miền núi Quảng Nam (Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn), 5 huyện ở khu vực trung du (Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn, Đại Lộc) và 7 huyện, thành phố khu vực đồng bằng duyên hải (Núi Thành, Phú Ninh, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An).

Báo Văn hóa