197 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích Văn Miếu Nghệ An
Cập nhật: 05/06/2013
Tỉnh Nghệ An đã thống nhất vị trí để phục hồi, tôn tạo, xây dựng Văn Miếu Nghệ An tại địa bàn phường Hồng Sơn, thành phố Vinh với tổng vốn đầu tư 197 tỷ đồng.

Văn Miếu Nghệ An từ xa xưa là nơi hội tụ, kết tinh những tinh hoa văn hóa, truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của người dân xứ Nghệ, cũng là nơi thờ người sáng lập ra đạo Nho (Khổng Tử), thất thập nhị hiền (72 học trò của Khổng Tử), những người đỗ đạt cao, nơi đón tiếp và vinh danh các vị khoa bảng của tỉnh làm lễ vinh quy bái tổ.

Tuy nhiên, với thời gian dài, Văn Miếu Nghệ An giờ chỉ còn lại dấu tích. Việc phục hồi, tôn tạo, xây dựng Văn Miếu Nghệ An là cần thiết và cấp bách, đáp ứng được mong đợi của người dân trong tỉnh và các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa.

Sau khi được phục hồi, tôn tạo, xây dựng, đây sẽ là một trong những công trình văn hóa, tinh thần quan trọng bậc nhất ở xứ Nghệ.

Công trình Văn Miếu Nghệ An có phía bắc giáp đường Trần Phú, phía nam giáp đường Ngô Đức Kế, phía tây giáp đường Hoàng Danh Sương, phía đông giáp đường Văn Thánh và nằm trọn trong toàn bộ mặt bằng hiện trạng của Công ty cổ phần In Nghệ An với 15 hộ dân nằm trong mặt bằng công trình.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thành phố Vinh (chủ đầu tư dự án) đang đề nghị tỉnh Nghệ An và các ngành liên quan hoàn thành công tác di dời Công ty cổ phần In Nghệ An trong năm 2013.

Riêng với các hộ dân bị ảnh hưởng, thành phố Vinh chỉ đạo thực hiện công tác lập hồ sơ bản đồ trích lục địa chính, tiến hành kiểm kê, kiểm đếm và tiến hành lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trước tháng 10/2013.

Vietnam+