Cao Bằng đón gần 270.000 lượt du khách
Cập nhật: 15/07/2013
6 tháng đầu năm 2013, Cao Bằng đã đón gần 270.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 11.965 lượt khách; lượng khách nội địa đạt 257.479 lượt khách.

Doanh thu du lịch ước đạt trên 40 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 4 tỷ đồng. Cơ sở lưu trú kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh có 115 khách sạn, nhà nghỉ với công suất sử dụng phòng 52%.

Để thu hút khách quốc tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các điểm du lịch: Hồ Thang Hen (Trà Lĩnh), Thác Bản Giốc (Trùng Khánh), Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (Hà Quảng)...

Báo Cao Bằng