Quảng Bình đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng
Cập nhật: 22/07/2013
Sở VHTTDL tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch cho 20 học viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ Phong Nha và Công ty TNHH Oxalis.

Ngoài được cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến các chủ trương chính sách của Nhà nước về du lịch, chiến lược phát triển du lịch Quảng Bình trong thời gian tới…, các học viên thực hành kỹ năng thuyết minh thông qua chuyến đi thực tế tại vườn thực vật thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ PN-KB.

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, các học viên viết bài thu hoạch và được Sở VHTTDL xem xét, cấp chứng chỉ thuyết minh viên du lịch.

Báo Văn hóa