Ba Lan hỗ trợ bảo tồn lăng Tự Đức
Cập nhật: 12/08/2013
Dự án “Bảo tồn trùng tu và đào tạo kỹ thuật tại công trình Bi Đình thuộc quần thể lăng Tự Đức thuộc khu di sản Huế” có tổng nguồn vốn hơn 1 tỷ đồng, trong đó Cộng hòa Ba Lan tài trợ 840 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao ngày 8/8 cho biết, thông qua Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan đã tài trợ không hoàn lại cho tỉnh thực hiện dự án “Bảo tồn trùng tu và đào tạo kỹ thuật tại công trình Bi Đình thuộc quần thể lăng Tự Đức thuộc khu di sản Huế”.


Dự án sẽ triển khai từ tháng 8-12/2013, tiến hành bảo tồn trùng tu tấm bia đá và nội thất công trình Bi Đình. Đồng thời, dự án kết hợp đào tạo chuyên môn về bảo tồn và các kỹ năng ứng dụng thiết bị hiện đại, các vật liệu hiện đại thích ứng, các vật liệu truyền thống cho các kỹ thuật cơ bản của ngành bảo tồn như tẩy, rửa, gia cố, phục hồi...

Dự án là chương trình bảo tồn, đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành sẽ giúp các học viên tham gia nắm bắt được các giải pháp bảo tồn, kỹ năng phân tích nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, trong việc bảo tồn di sản, góp phần cho sự hồi sinh các giá trị lịch sử và nghệ thuật của lăng Tự Đức nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến Huế.

Được biết, từ 1993 cho đến nay, vốn tài trợ và hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn 2 loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể từ cộng đồng quốc tế ước khoảng gần 6 triệu USD. Trong đó Ba Lan là quốc gia sớm hỗ trợ bảo tồn di sản Cố đô Huế ngay từ khi UNESCO phát động cuộc vận động quốc tế nhằm bảo vệ di tích Huế năm 1981.

Điển hình, Ba Lan đã giúp Huế bảo tồn, tôn tạo các công trình như trùng tu di tích Thế Tổ Miếu; khảo sát và lập dự án bảo tồn tôn tạo Nhà Tả Vu, bia Thị Học trước Quốc Tử Giám; trùng tu công trình Linh Tinh Môn-Văn Miếu thuộc quần thể di tích Huế...

www.chinhphu.vn