Hội thảo Quy hoạch phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Cập nhật: 14/08/2013
Sáng 13-8, tại TP. Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, Tập đoàn tư vấn Boston – BCG (Mỹ) đã phối hợp tổ chức Hội thảo Quy hoạch phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến 2020, tầm nhìn 2030 đã được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn Tập đoàn tư vấn Boston – BCG (Mỹ) là đơn vị lập quy hoạch.

Đến nay, đơn vị tư vấn cùng với các sở, ban, ngành của tỉnh đã thực hiện lập quy hoạch dự án được gần 2 tháng. Trong giai đoạn đầu, dự án tập trung vào việc đánh giá hiện trạng phát triển du lịch, sau đó sẽ đưa ra những định hướng chiến lược và xây dựng kế hoạch triển khai.

Với mục đích để xây dựng dự án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh một cách tốt nhất, tại hội thảo, Tập đoàn tư vấn Boston – BCG đã đưa ra bảng câu hỏi khảo sát về những vấn đề hạn chế mà du lịch Quảng Ninh đang phải chịu tác động, xác định mức độ ưu tiên các vấn đề khác nhau trong phát triển du lịch của tỉnh; giới thiệu, tìm hiểu, đánh giá thị trường khách du lịch Trung Quốc, một thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Quảng Ninh hiện nay và đưa ra những giải pháp Quảng Ninh cần làm để thu hút thị trường khách trọng tâm này.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng nghiên cứu mô hình phát triển du lịch của Malaysia và rút ra các bài học kinh nghiệm cho Quảng Ninh về phát triển du lịch như: Xây dựng thương hiệu, phân khúc thị trường mục tiêu, khuyến khích đầu tư để cải thiện các dịch vụ giao thông vận tải, tăng cường kết nối giao thông đường không...

Ngoài ra, hội thảo còn chia ra các nhóm nhỏ để thảo luận các vấn đề khác liên quan đến sự phát triển du lịch của Quảng Ninh.

Báo Quảng Ninh