Xây dựng chính sách du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam
Cập nhật: 16/08/2013
(TITC) - Ngày 13/08/2013, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Xây dựng Chính sách Du lịch có Trách nhiệm” do Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (Dự án EU) tổ chức. Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến đóng góp của gần 50 đại biểu là đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hiệp hội du lịch… để xây dựng và hoàn thiện Chính sách du lịch có trách nhiệm cho ngành Du lịch Việt Nam.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Vũ Quốc Trí – Giám đốc Dự án EU cho biết: Mục tiêu xuyên suốt của Dự án EU là đưa nguyên tắc du lịch có trách nhiệm vào hoạt động du lịch, góp phần giúp Du lịch Việt Nam phát triển bền vững. Tại Việt Nam hiện nay du lịch có trách nhiệm vẫn là một vấn đề mới, quá trình triển khai vẫn còn nhiều thách thức.


Theo Ban quản lý dự án EU, vấn đề cốt lõi của du lịch có trách nhiệm chính là các bên liên quan cùng nhau phối hợp làm việc, cùng nhau chịu trách nhiệm và thực thi nhiệm vụ của mình qua những hành động cụ thể để phát triển du lịch một cách bền vững, hiệu quả và mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng địa phương và bảo vệ môi trường văn hóa và tự nhiên. Bản dự thảo Chính sách du lịch có trách nhiệm được xây dựng dựa trên các mục tiêu phát triển của Chiến lược du lịch Quốc gia và Qui hoạch tổng thể, các mô hình kinh nghiệm thực tiễn tối ưu trên thế giới.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự được chia thành 3 nhóm để thảo luận về 6 nội dung cơ bản được đề cập trong bản dự thảo chính sách, gồm: Thúc đẩy du lịch thành một ngành kinh tế năng động và hiệu quả; Năng lực cạnh tranh với phát triển bền vững; Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua du lịch; Nâng cao nhận thức và hiểu biết về du lịch có trách nhiệm; Phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cạnh tranh; Bảo tồn và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên văn hóa và tự nhiên. Theo đó, 6 nội dung lớn được chia thành 21 vấn đề, mỗi vấn đề kèm theo những hành động cụ thể và phân định rõ những chủ thể quản lý, chịu trách nhiệm, thời điểm hành động để nội dung đó đạt được kết quả cao.

Theo đánh giá của ông Douglas Hainsworth, chuyên gia quốc tế của Dự án EU thì Việt Nam hiện không còn là một điểm đến mới nổi. Du lịch Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức của một điểm đến đang trưởng thành trong bối cảnh thị trường có tính cạnh tranh cao. Việc thông qua cách tiếp cận với “Du lịch có Trách nhiệm” tại thời điểm này là một quyết định mang tính chiến lược, sẽ giúp định hướng sự phát triển của ngành tới một tương lai có khả năng cạnh tranh cao, phát triển bền vững và mang lại hiệu quả lâu dài.

Những ý kiến đóng góp từ các đại biểu trong hội thảo, sẽ được Ban quản lý dự án EU tổng hợp và trình Lãnh đạo Tổng cục Du lịch xem xét và chọn lọc trong quá trình triển khai thực hiện Chính sách du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam.


Thế Phi