Đào tạo nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay miễn phí
Cập nhật: 23/08/2013
Phòng Thương mại - du lịch TP. Hội An (Quảng Nam) phối hợp với tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) vừa kết thúc khóa đào tạo nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay miễn phí.
Trong 7 ngày tham dự, 50 học viên là chủ hộ và người phục vụ của các cơ sở homestay trên địa bàn thành phố đã được trang bị bổ sung các kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống với khách du lịch, cách quản lý tài chính, tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ...

Được biết, trong những tháng còn lại của năm 2013, SNV phối hợp với Phòng Thương mai - du lịch Hội An sẽ tổ chức thêm 3 khóa đào tạo nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay và 3 khóa đào tạo thuyết minh viên cộng đồng nhằm góp phần nâng cao chất lượng lao động, tạo cơ hội để cộng đồng trực tiếp hưởng lợi, cải thiện đời sống từ loại hình dịch vụ lưu trú này.
Báo Quảng Nam