Đồng Nai: Tạo sức bật cho du lịch phát triển
Với tiềm năng từ việc sở hữu một hệ sinh thái rừng - thác - hồ phong phú, gắn liền với những giá trị lịch sử cách mạng, H.Vĩnh Cửu đang chuẩn bị những bước đi chắc chắn để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
TIN NỔI BẬT