Quảng Nam xây dựng Chiến lược phát triển và quảng bá du lịch nông thôn
Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động thế giới (ILO) tại Quảng Nam tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược phát triển và quảng bá du lịch nông thôn Quảng Nam.
TIN NỔI BẬT