Triển khai Quy chế quản lý qui hoạch, kiến trúc khu phố cổ Hà Nội
Ngày 13/11, UBND  tổ chức hội nghị triển khai Quy chế quản lý qui hoạch - kiến trúc khu phố cổ Hà Nội.
TIN NỔI BẬT