Triển khai Quy chế quản lý qui hoạch, kiến trúc khu phố cổ Hà Nội
Cập nhật: 14/11/2013
Ngày 13/11, UBND  tổ chức hội nghị triển khai Quy chế quản lý qui hoạch - kiến trúc khu phố cổ Hà Nội.

Việc làm này nhằm cụ thể hóa công tác quản lý qui hoạch kiến trúc khu phố cổ Hà Nội theo qui hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030; bảo tồn, tôn tạo và khai thác phát huy giá trị, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Khu phố cổ Hà Nội.

Quy chế quản lý qui hoạch – kiến trúc khu phố cổ Hà Nội tập trung vào công tác quản lý, bảo vệ các công trình di tích và nhà ở có giá trị, quản lý qui hoạch kiến trúc và cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý quảng cáo, thành lập quỹ hỗ trợ bảo tồn khu phố cổ, thực hiện giãn dân khu phố cổ.

Đặc biệt, quận Hoàn Kiếm sẽ thiết kế đô thị các tuyến phố, khu vực quảng trường làm căn cứ để cấp phép xây dựng và quản lý qui hoạch kiến trúc phố cổ Hà Nội. Trước mắt, trong năm 2014, quận tiến hành thiết kế đô thị tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy và các tuyến phố trong khu bảo tồn cấp I theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cổ Hà Nội để rút kinh nghiệm triển khai cho các năm tiếp theo.

Quận Hoàn Kiếm cũng biên tập tài liệu tuyên truyền về Quy chế, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế để người dân, đội ngũ quản lý hiểu về công tác qui hoạch.

ĐCSVN