Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh tăng hơn 10%
Cập nhật: 27/08/2013
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 8 tháng đầu năm 2013, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh tăng 12% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước tính đạt hơn 3 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012.
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định về việc Thành lập Bộ phận chuyên trách lập Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, thư ký và các thành viên Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đảm bảo các quy định của pháp luật theo sự phân công chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh.


Bộ phận chuyên trách có trách nhiệm trong quá trình thực hiện lập Quy hoạch, dành 100% thời gian làm việc để phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác.

Là một địa phương có thế mạnh về du lịch, trong những năm qua, Quảng Ninh đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng du lịch, phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế.
www.qdnd.vn