Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận nhiều hiện vật quý
Cập nhật: 25/11/2013
Hơn 70 hiện vật quý trong khoảng thời gian từ nền Văn hóa Sa Huỳnh đến cuộc kháng chiến chống Mỹ đã được các nhà sưu tầm, người dân hiến tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng.

Nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức lễ tiếp nhận hơn 70 hiện vật liên quan đến lịch sử và văn hóa của vùng đất này do các cá nhân hiến tặng.

Trong số hơn 70 hiện vật quý có 22 kỷ vật kháng chiến của các đồng chí lão thành cách mạng từng tham gia trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; 5 hiện vật chứng tích chiến tranh; 6 hiện vật văn hoá dân tộc; 23 cổ vật; 1 bức ký họa của cố họa sỹ Đỗ Toàn.

Đặc biệt, bộ sưu tầm các công cụ bằng sắt thuộc niên đại văn hóa Sa Huỳnh được nhà sưu tầm Lâm Dũ Xênh (Quảng Ngãi) trao tặng cho Bảo tàng là một trong những bộ cổ vật đắt giá trong đợt này.

Các hiện vật, tư liệu lịch sử được tiếp nhận lần này sẽ góp phần vào công tác nghiên cứu lịch sử, hoàn thiện các bộ sưu tập, làm phong phú và đa dạng hoạt động trưng bày nhằm gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa liên quan đến lịch sử của thành phố Đà Nẵng.

Hiện, Bảo tàng Đà Nẵng lưu giữ hơn 14.000 hiện vật, tư liệu, trong đó có nhiều bộ sưu tập quý hiếm mang tầm quốc gia.

Chính phủ