Đào tạo nhân lực về du lịch có trách nhiệm
Cập nhật: 07/11/2013
Từ ngày 3/11- 1/12, Dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU) tổ chức khóa đào tạo đầu tiên về du lịch có trách nhiệm/du lịch bền vững tại Malaysia cho 20 cán bộ quản lý du lịch của các Sở VHTTDL.

Hoạt động này nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ của các sở trên toàn quốc thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, phục vụ mục tiêu lâu dài về phát triển nguồn nhân lực du lịch của ngành. Hai khóa đào tạo tương tự sẽ được tổ chức trong những năm kế hoạch hoạt động tiếp theo của dự án.

Khóa đào tạo tập trung chủ yếu vào các nội dung về du lịch có trách nhiệm, quy hoạch không gian/vùng du lịch, quản lý chất lượng và dịch vụ, phát triển sản phẩm và quản lý sự kiện. Phương pháp tiếp cận mang tính thực tiễn cao thông qua các bài giảng trên lớp, thảo luận nhóm, nghiên cứu ví dụ điển hình và các chuyến khảo sát thực tế về ngành du lịch của Malaysia.

Báo Văn hóa