Triển khai dự án “Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ”
Cập nhật: 09/12/2013
UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ văn hóa, thể thao và du lịch) phối hợp thực hiện dự án “Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ”.

Dự án “Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ” là tiền đề để UNESCO công nhận nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. 

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Trung tâm di sản văn hóa phi vật thể châu Á-Thái Bình Dương cùng phối hợp hoàn thiện lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trong năm 2014, đồng thời tạo điều kiện để Bắc Ninh tổ chức đoàn công tác (trong đó có 1 nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ, có độ tuổi dưới 40) sang Nhật Bản tập huấn, nghiên cứu, học tập về công tác bảo tồn. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tiến hành khảo sát, quy hoạch và triển khai xây dựng một Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ (ngân hàng dữ liệu tranh dân gian) tại làng tranh Đông Hồ, huyện Thuận Thành; dự kiến xây dựng khoảng 200m² trong tổng thể khuôn viên từ 500-1000m².

Báo Bắc Ninh