Phát hiện 39 hang động mới ở Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình)
Cập nhật: 07/05/2014
(TITC) – Đó là kết quả khảo sát của Đoàn thám hiểm của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh hợp tác với Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng sau khi thám hiểm hệ thống hang động thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng từ ngày 16/03/2014 đến ngày 25/04/2014. 
 

Trong lần thám hiểm thứ 16 này, đoàn đã phát hiện thêm 39 hang động mới với chiều dài 17km, nâng tổng số km hang động được khảo sát lên 200km. Những hang động mới đã được đoàn thám hiểm đo, vẽ, ghi lại bằng hình ảnh, tọa độ, độ cao và những thông số về các hang động mới đã được chuyển lên bản đồ hang động Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Trong số 39 hang động mới phát hiện có 3 hang rất có ý nghĩa cho nghiên cứu hang động, bao gồm: hang Mây dài 1.100m, sâu 200m; hang Vực Mới sâu 213m và hang Lan dài 1.230m. Ngoài ra, đoàn thám hiểm cũng đã phát hiện một số hang động khác có giá trị như hang A Ky dài 1.260m; động Vọng Phu dài 840m, sâu 146m; hang Vực Thê có 9 cấp, sâu 207m. Một số hang động có ý nghĩa về địa chất địa mạo như hang Thạch Sình có dạng hố sụt địa chất tương tự như hố sụt (doline) của hang Sơn Đòong, nhưng có lối vào rất thấp ngay ở phía dưới; hang Khe Dung nằm ở phía bắc của hang Én, trong khu vực  rất ít núi đá vôi.

Bên cạnh việc phát hiện thêm những hang động kỳ vĩ, đoàn thám hiểm đã thu được những kết quả quan trọng về hệ thống thủy văn khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng.

Dựa trên các dữ liệu khảo sát từ trước đến nay, đoàn thám hiểm khẳng định Phong Nha - Kẻ Bàng có hệ thống hang động quan trọng  bậc nhất của khu vực và thế giới. 

Những phát hiện mới này hứa hẹn sẽ mang lại những cơ hội mới để ngành Du lịch tỉnh Quảng Bình phát triển xứng với tiềm năng.

Hồng Nhung