Hà Nội - Đà Nẵng - Quảng Nam - Huế hợp tác phát triển du lịch
Cập nhật: 15/05/2014
Vừa qua, tại TP. Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế đã phối hợp tổ chức lễ ký kết biên bản hợp tác phát triển du lịch giữa 4 địa phương.

Trong thời gian tới, các địa phương trên sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch; liên kết xây dựng các chương trình, các tuyến điểm du lịch mang những nét đặc trưng riêng và là thế mạnh của 4 địa phương; thường xuyên cung cấp, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới trên các phương tiện thông tin đại chúng của mỗi địa phương; liên kết website, hợp tác biên tập và phát hành các ấn phẩm chung về du lịch; phối hợp, hỗ trợ trong liên kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng lao động du lịch...

Du khách rất thích thú với các sản phẩm thủ công truyền thống của Huế

Đây sẽ là cơ sở để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4 địa phương có điều kiện hợp tác chặt chẽ hơn trong công tác phát triển du lịch trong thời gian tới; đồng thời tạo sự gắn kết, bổ sung cho nhau, tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao, hấp dẫn du khách; thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với các địa phương.

hue.vnn.vn