Năm 2015 tiếp tục tổ chức chương trình kích cầu du lịch
Cập nhật: 09/12/2014
Tại chương trình Đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp 2014 chủ đề “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ chủ trương đến thực tế” qua Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức, ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014 đã khẳng định năm 2015, Đà Nẵng sẽ tiếp tục chương trình kích cầu du lịch khi được hỏi về giải pháp thu hút hơn nữa du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng trong thời điểm kích cầu du lịch.

Theo ông Võ Duy Khương, Chương trình kích cầu 2014 đã được triển khai từ rất sớm, với sự hưởng ứng tham gia của gần 100 doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành phố và đã đạt hiệu quả tốt. Do đó, năm 2015 sẽ tiếp tục tổ chức Chương trình kích cầu du lịch. Để thu hút hơn nữa khách du lịch trong thời gian chương trình kích cầu, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục vận động các đơn vị tham gia sâu, rộng hơn, đa dạng dịch vụ sản phẩm hơn. Đồng thời, kết hợp tổ chức thêm nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, đưa vào các sản phẩm mới nhằm đa dạng sản phẩm dịch vụ, hình thành các gói sản phẩm du lịch với giá ưu đãi, chất lượng, tổ chức các hội thảo, hội nghị...

Báo Văn hóa