Khánh Hòa thành lập Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh
Cập nhật: 26/08/2015
Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép thành lập Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh Khánh Hòa, sáng ngày 23/8/2015, Ban vận động Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại Đại hội đã thông qua dự thảo Điều lệ Hội và bầu Ban chấp hành gồm 23 thành viên với các nhiệm vụ chính như: nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; kêu gọi các tổ chức kinh tế-xã hội và cá nhân tích cực tham gia theo hướng xã hội hóa cho việc trùng tu, tôn tạo xây dựng các di tích lịch sử văn hóa, di tích văn hóa-tín ngưỡng, di tích danh lam-thắng cảnh; tiến hành xúc tiến, quảng bá hình ảnh, bài viết nghiên cứu chuyên sâu về những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của vùng đất xứ Trầm Hương đến với các tỉnh, thành trong nước và bạn bè quốc tế, nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa gắn với các hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật.

Ban chấp hành Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh Khánh Hòa đã bầu Ban thường vụ Hội và bà Ngô Mỵ Châu làm Tổng thư ký Hội nhiệm kỳ 2015-2020./

nhatrang-travel