Đà Nẵng xem xét đổi giờ quay cầu sông Hàn để phục vụ du lịch
Cập nhật: 23/09/2015
Đà Nẵng đang tính thay đổi giờ quay cầu sông Hàn theo hướng sớm hơn để phục vụ du khách.

Theo đó, UBND thành phố vừa giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xem xét thay đổi giờ quay cầu sông Hàn sớm hơn và tần suất nhiều hơn so với hiện tại (từ 0h00’ - 1h00’ vào 2 ngày cuối tuần) để phục vụ du khách.

Cầu quay sông Hàn trước đây có chức năng phục vụ giao thông đường thủy. Nhịp cầu quay 90º quanh trục giữa cầu mở đường cho thuyền lớn qua lại dọc theo sông Hàn qua cầu ban đầu vào khoảng từ 1h00’ - 4h00’. Sau giờ cầu quay sông Hàn được điều chỉnh sớm hơn, từ 0h00’ - 1h00’ vào 2 ngày cuối tuần như hiện nay cũng với mục đích để du khách có dịp tận mắt nhìn cảnh cầu quay. Tuy nhiên, nhiều đơn vị lữ hành phản ánh giờ cầu quay hiện nay vẫn còn quá khuya, nếu giờ quay cầu sông Hàn sớm hơn và với tần suất nhiều hơn chắc chắn sẽ tạo nên một điểm nhấn thu hút du khách đến Đà Nẵng ngày càng nhiều hơn.

Ghi nhận đề xuất của các đơn vị lữ hành, Đà Nẵng đã có chỉ đạo xem xét thay đổi giờ quay cầu sông Hàn như đã nêu trên. Được biết, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã có ý kiến đề xuất thay đổi giờ quay cầu sông Hàn sớm hơn 45 phút so với hiện nay vào 2 ngày cuối tuần.

UBND thành phố Đà Nẵng đồng thời cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố có kế hoạch xây dựng, tổ chức các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, có sự sáng tạo, độc đáo, hướng tới hội nhập quốc tế … nhằm làm phong phú hệ thống sản phẩm du lịch của Đà Nẵng.

Theo đó, UBND thành phố vừa giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xem xét thay đổi giờ quay cầu sông Hàn sớm hơn và tần suất nhiều hơn so với hiện tại (từ 0h00’ - 1h00’ vào 2 ngày cuối tuần) để phục vụ du khách.

Cầu quay sông Hàn trước đây có chức năng phục vụ giao thông đường thủy. Nhịp cầu quay 90º quanh trục giữa cầu mở đường cho thuyền lớn qua lại dọc theo sông Hàn qua cầu ban đầu vào khoảng từ 1h00’ - 4h00’. Sau giờ cầu quay sông Hàn được điều chỉnh sớm hơn, từ 0h00’ - 1h00’ vào 2 ngày cuối tuần như hiện nay cũng với mục đích để du khách có dịp tận mắt nhìn cảnh cầu quay. Tuy nhiên, nhiều đơn vị lữ hành phản ánh giờ cầu quay hiện nay vẫn còn quá khuya, nếu giờ quay cầu sông Hàn sớm hơn và với tần suất nhiều hơn chắc chắn sẽ tạo nên một điểm nhấn thu hút du khách đến Đà Nẵng ngày càng nhiều hơn.

Ghi nhận đề xuất của các đơn vị lữ hành, Đà Nẵng đã có chỉ đạo xem xét thay đổi giờ quay cầu sông Hàn như đã nêu trên. Được biết, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã có ý kiến đề xuất thay đổi giờ quay cầu sông Hàn sớm hơn 45 phút so với hiện nay vào 2 ngày cuối tuần.

UBND thành phố Đà Nẵng đồng thời cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố có kế hoạch xây dựng, tổ chức các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, có sự sáng tạo, độc đáo, hướng tới hội nhập quốc tế … nhằm làm phong phú hệ thống sản phẩm du lịch của Đà Nẵng.

Dân Trí