Đầu tư bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phủ Trịnh (Thanh Hóa)
Cập nhật: 19/11/2015
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
 
Phủ Trịnh - Thanh Hóa (Ảnh: Internet)

Theo đó, quy mô đầu tư gồm: Bảo tồn, tôn tạo các hạng mục công trình phủ từ, tả vu, hữu vu; nhà bia; hồ nước; sân lễ hội; cổng ngoại; nhà đón tiếp; nhà trưng bày; sân tường thành... hạ tầng kỹ thuật và cây xanh. Dự kiến tổng mức đầu tư 289,989 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 100 tỷ đồng (đầu tư các hạng mục di tích gốc), vốn đóng góp của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam và các nguồn huy động hợp pháp khác 189,989 triệu đồng. Thời gian thực hiện không quá 5 năm (2016 - 2020).

Di tích phủ Trịnh là một công trình kiến trúc tiêu biểu, đánh dấu sự tồn tại của nhà Trịnh trên vùng đất quý hương, đồng thời là sản phẩm của trí tuệ, của bàn tay và khối óc nhân dân lao động trong giai đoạn lịch sử thời bấy giờ. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Phủ Trịnh giờ đây duy nhất còn lại tòa nhà thờ cúng gồm bảy gian, hình chữ Nhất, lợp ngói với lối kiến trúc đơn giản và đang xuống cấp nghiêm trọng.

Chính vì vậy, việc tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích là hết sức cần thiết nhằm hướng tới mục tiêu bảo tồn vững chắc và tôn vinh những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích Phủ Trịnh; cùng với Di sản Thành Nhà Hồ tạo thành tuyến, điểm du lịch văn hóa, lịch sử phong phú phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Lộc và của tỉnh.

CINET