Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung
Cập nhật: 02/03/2016
(TITC) – Ngày 26/2/2015, tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình đã diễn ra phiên họp cấp cao hợp tác phát triển du lịch bốn tỉnh Bắc miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) với sự hỗ trợ kỹ thuật của dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do Liên minh châu Âu tài trợ (dự án EU-ESRT).

Tham dự phiên họp có ông Ngô Hoài Chung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; ông Tom Corrie, Phó ban Hợp tác và Phát triển, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Theo Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung, trong Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vùng Bắc Trung Bộ là khu vực phát triển du lịch có vị trí quan trọng của cả nước, trong đó 4 địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho vùng.

Tại phiên họp, ông Vũ Quốc Trí – Giám đốc Dự án EU-ESRT đã trình bày về tổ chức quản lý điểm đến đa thành phần và nguyên tắc hỗ trợ của Dự án EU đối với mô hình liên kết vùng. Theo mô hình Dự án đề xuất, tổ chức quản lý điểm đến đa thành phần sẽ có sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch, các cơ quan liên quan, khu vực tư nhân, cơ sở đào tạo và cộng đồng địa phương, tập trung vào ba lĩnh vực chính gồm Phát triển sản phẩm Du lịch vùng, Quảng bá, xúc tiến vùng và Phát triển nhân lực Du lịch và Chất lượng dịch vụ. 

Bà Mary McKeon, Trưởng nhóm Tư vấn của Dự án EU-ESRT cho biết Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ về mặt kỹ thuật để các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình phát triển du lịch có trách nhiệm một cách bền vững. Các vấn đề chính được chú trọng bao gồm: hình thành và đưa vào hoạt động tổ chức quản lý điểm đến đa thành phần; phát triển đối thoại công-tư; tăng cường vai trò của Hiệp hội Du lịch tỉnh; phát triển du lịch có trách nhiệm; quảng bá điểm đến vùng và đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng đề xuất các địa phương cần quan tâm, xem xét thiết lập một tổ công tác điều phối các hoạt động du lịch cấp điểm đến, tiến tới hình thành một Ban điều phối phát triển du lịch vùng. Đồng thời, cần phổ biến các kiến thức về Du lịch có trách nhiệm một cách rộng rãi và phổ biến Chiến lược quản lý điểm đến tới các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Khuyến khích sự tham gia của khối tư nhân, nghiên cứu xây dựng một quỹ chung dành cho các hoạt động marketing, tăng cường công tác marketing và e-marketing điểm đến của khu vực.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 4 tỉnh Bắc miền Trung đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, tập trung vào 4 nội dung: hợp tác xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch địa phương, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch và hợp tác phát triển nhân lực du lịch.

Tin: Thu Thủy; Ảnh: esrt.vn