Công bố điểm du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Phú Yên
Cập nhật: 29/06/2016
Chiều 28-6, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức công bố quyết định công nhận điểm du lịch văn hóa cộng đồng buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện miền núi sông Hinh.

Việc công nhận điểm du lịch văn hóa cộng đồng buôn Lê Diêm là điểm du lịch địa phương góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch và xây dựng thương hiệu điểm đến về văn hóa, phát triển du lịch Phú Yên.

Buôn Lê Diêm là vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê, một trong những địa phương được tỉnh Phú Yên chọn hỗ trợ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và chương trình phát triển du lịch để xây dựng buôn văn hóa du lịch cộng đồng. Một số hạng mục, sản phẩm văn hóa du lịch được đầu tư ở buôn Lê Diêm là nhà rông văn hóa, cồng chiêng, trang phục, phục hồi nghề dệt thổ cẩm, làm rượu ché bằng men truyền thống…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, sông Hinh là huyện miền núi có thế mạnh về du lịch, được hưởng nguồn nước của ba con sông lớn là sông Ba, sông Hinh và sông Krông Năng. Đây là địa điểm lý tưởng cho các tour du lịch sinh thái, giúp ngành Du lịch của tỉnh Phú Yên cũng như khu vực phát triển.

Báo Nhân Dân