Đến năm 2020, du lịch Bình Định phấn đấu đón khoảng 5,5 triệu lượt khách du lịch
Cập nhật: 07/07/2016
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Hòn Khô (Ảnh: Cindy Gia & Goterest)

Theo đó, UBND tỉnh xác định: Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Đến năm 2030 là ngành kinh tế có vị trí mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế chung với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ; sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang bản sắc văn hóa Bình Định, thân thiện với môi trường, đưa Bình Định trở thành một trong những địa bàn trọng điểm về du lịch, TP. Quy Nhơn trở thành “Thành phố du lịch”, và là một trong những trung tâm du lịch của vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên và cả nước.

Cụ thể, về phát triển ngành, đến năm 2020 phấn đấu đón được khoảng 5,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 800 ngàn lượt khách quốc tế; năm 2030 phấn đấu đón được 12 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế, đạt khoảng 10.000 tỉ đồng/năm; năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 33.000 tỉ đồng/năm.

Về số lượng cơ sở lưu trú, năm 2020 phấn đấu có khoảng 7.500 buồng; năm 2030 phấn đấu khoảng 15.000 buồng, trong đó tỉ lệ buồng đạt chất lượng 3 sao trở lên chiếm 43% vào năm 2020 và 50% trong giai đoạn đến năm 2030.

Về sản phẩm du lịch, đến năm 2020, phát triển Khu du lịch biển, đảo Phương Mai - núi Bà cơ bản đạt chuẩn quốc gia và một số khu du lịch địa phương; phát triển hoàn chỉnh 3 tuyến du lịch chính: tuyến ven biển Quy Nhơn - Nhơn Hội - Tam Quan; tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu; tuyến Quy Nhơn - An Nhơn - Tây Sơn làm động lực phát triển du lịch toàn tỉnh và tiền đề xây dựng thương hiệu cho du lịch Bình Định; đến năm 2030, hoàn chỉnh hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, mở rộng phát triển du lịch cộng đồng.

Báo Bình Định