Lồng ghép Liên hoan cồng chiêng Tây Nguyên vào Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6
Cập nhật: 19/07/2016
Liên hoan Cồng chiêng Tây Nguyên sẽ được lồng ghép vào chuỗi các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017.

Đó là nội dung văn bản số 2724/BVHTTDL-VHCS ngày 15/7 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đồng ý chủ trương lồng ghép Liên hoan cồng chiêng Tây Nguyên vào chuỗi các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017 tại tỉnh Đắk Lắk.

Bộ VHTTDL nêu rõ, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017 và Liên hoan Cồng chiêng Tây Nguyên là hai sự kiện quan trọng, nổi bật của tỉnh. Do đó, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng chương trình, kịch bản, kế hoạch lồng ghép hai nội dung trên, đảm bảo khoa học, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương; đề cao giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng, nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, xúc tiến thương mại đầu tư du lịch đạt hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Lễ hội Cà phê được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005 trong chương trình quảng bá hình ảnh Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột. Sau thành công của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ nhất - năm 2005, lần thứ 2 - năm 2008, lần thứ 3 - năm 2011, lần thứ 4 - năm 2013, Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh Đắk Lắk được chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Tây Nguyên tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột định kỳ 2 năm một lần với quy mô cấp quốc gia.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột là hoạt động nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm cà phê Việt Nam nói chung, Cà phê Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk nói riêng, khẳng định vị trí quan trọng của cà phê Việt Nam trong ngành cà phê thế giới; đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, mời gọi đầu tư; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, chế biến, xuất khẩu…, hướng đến sự phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam, cà phê Buôn Ma Thuột./.

CINET