Đắk Lắk bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số
Cập nhật: 09/09/2016
Ngày 7/9, tại Đắk Lắk đã tổ chức tọa đàm “Phát huy, bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ea Kar”.
Ảnh minh họa. Nguồn: thegioidisan.vn

Tọa đàm có sự tham gia của 90 đại biểu đại diện cho 45000 người dân của 20 dân tộc trên địa bàn huyện Ea Kar.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe 41 bài tham luận với nội dung bàn về bản sắc văn hóa cũng như quá trình giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc, từng địa phương.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, đời sống kinh tế - xã hội của Đắk Lắk từng bước được nâng lên đáng kể, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc Đắk Lắk ngày càng cao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Chính vì vậy, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đa dạng, phong phú, góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa văn hóa phát triển, đồng thời bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc bản địa.

Tọa đàm lần này là cơ hội đặc biệt để các dân tộc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa; đồng thời cũng là dịp để những người làm công tác quản lý nhà nước có thêm nhiều tư liệu quý, phục vụ tốt hơn cho công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Ea Kar.

CINET