Các giá trị di sản lịch sử và văn hóa thời Trần được UNESCO tôn vinh
Cập nhật: 15/09/2016
Căn cứ vào các công trình nghiên cứu, các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về thời Trần, Ban chấp hành họ Trần Việt Nam đã có tờ trình và được Tổng thư ký Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới cấp Bằng tôn vinh các giá trị di sản lịch sử và văn hóa thời Trần thế kỷ 13 cho họ Trần.

Vào ngày 14/9, tại Đền thờ Tổ họ Trần Việt Nam, ở xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Liên hiệp UNESCO Thế giới đã cấp Bằng tôn vinh các giá trị di sản lịch sử và văn hóa thời Trần thế kỷ 13 cho họ Trần nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới vinh danh Doanh nhân tiêu biểu theo tiêu chí UNESCO cho Anh hùng lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen, Chủ tịch Hội UNESCO bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam, Chủ tịch họ Trần Việt Nam.

Đông đảo đại diện cho họ Trần các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước và nước ngoài về tham dự buổi lễ

Trải qua 175 năm phát triển và hưng thịnh, nhà Trần đã tạo lập những kỳ tích huy hoàng như chấm dứt tình trạng hỗn loạn của xã hội Đại Việt những năm cuối của vương triều Lý; xây dựng nhà nước tập quyền vững mạnh từ Trung ương đến địa phương.

Lập lại trật tự chính trị, xã hội, củng cố sự thống nhất của Quốc gia, chăm lo phát triển kinh tế, khoan thư sức dân; xây dựng đời sống văn hóa trên nền tảng tinh thần dân tộc sâu sắc và ý thức tự lực, tự cường mạnh mẽ, thúc đẩy văn minh Đại Việt phát triển lên tầm cao mới.

Thời Trần đã sinh ra Phật hoàng Trần Nhân Tông, một vị vua anh minh, một triết gia, một thi sỹ tài hoa; Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Người anh hùng dân tộc, vị tướng liệt xuất của thế giới, được nhân dân tôn thờ là Đức Thánh Trần.

Liên hiệp UNESCO Thế giới tặng bằng tôn vinh các giá trị di sản lịch sử và văn hóa thời Trần

Nhà Trần để lại một nền văn hóa rực rỡ trên tất cả các mặt: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa; để lại những bài học vô giá về lẽ sống làm người, làm vua, làm quan, làm tướng.

Căn cứ vào các công trình nghiên cứu, các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về thời Trần, Ban chấp hành họ Trần Việt Nam đã có tờ trình và được Tổng thư ký Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới cấp Bằng tôn vinh các giá trị di sản lịch sử và văn hóa thời Trần thế kỷ 13 cho họ Trần nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Ông Trần Văn Sen, người được Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới vinh danh

Ông Trần Văn Sen, người được Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới vinh danh là người gắn bó cả đời với việc phục dựng lại nghề dệt truyền thống trên quê hương Hưng Hà. Từ một tổ hợp nhỏ bé, tới nay đã phát triển thành hơn 400 Công ty lớn, nhỏ hoạt động ổn định khắp địa bàn, góp phần quảng bá sâu rộng sản phẩm dệt truyền thống có từ thời nhà Trần (Thế kỷ 13, 14) đến đông đảo người tiêu dùng.

Hơn 20 năm duy trì tổ chức và hoạt động, Ban chấp hành họ Trần Việt Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ông Trần Văn Sen, Chủ tịch họ Trần Việt Nam đã tích cực hoạt động theo phương châm “Đoàn kết, đồng thuận và đổi mới”.

Dân trí