Từ 1/9/2017, giá vé tham quan Đại Nội đồng giá 150.000 đồng/người/lượt đối với khách quốc tế và nội địa
Cập nhật: 08/08/2017
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết từ 1/9/2017 sẽ áp dụng mức vé tham quan Hoàng cung Huế (Đại Nội) đồng giá đối với cả khách quốc tế và khách Việt Nam.  

Lăng vua Khải Định, Huế

Theo đó, giá vé tham quan Hoàng cung Huế đối với cả khách quốc tế và khách Việt Nam là 150.000 đồng/người/lượt.Trước đó, giá vé tham quan Đại nội có sự khác biệt giữa khách quốc tế (150.000 đồng/người) và khách Việt Nam (120.000 đồng/người).

Giá vé tham quan các lăng vua vẫn giữ như cũ là 100.000 đồng/lượt đối với cả 2 đối tượng khách.

Các điểm di tích khác và các loại vé gộp tuyến, mức thu không có sự thay đổi. Vé gộp tuyến 3 điểm: Hoàng cung Huế - lăng vua Minh Mạng - lăng vua Khải Định giá là 280.000 đồng/ người/lượt; Vé gộp tuyến 4 điểm: Hoàng cung Huế - lăng vua Minh Mạng - lăng vua Khải Định - lăng vua Tự Đức, giá 360.000 đồng/người lượt.
 

baomoi.com