Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực Miền Trung - Tây Nguyên
Cập nhật: 24/07/2018
Ngày 21/7, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (LHH KHKT) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy Môi trường và Tài nguyên sinh vật, Đại học Đà Nẵng (DN-EBR) tổ chức Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ nhất với chủ đề “Bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch tại các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên”.

Hội thảo cũng có sự góp mặt của một số chuyên gia quốc tế thảo luận về các kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Nhật Bản, Tây Ban Nha.

Hội thảo nhằm chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong phát triển du lịch tại các hệ sinh thái tự nhiên, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển bền vững phù hợp cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

150 đại biểu tham dự Hội thảo từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức xã hội, các trường đại học, doanh nghiệp, cộng đồng cùng các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ có cơ hội thảo luận và đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững, bảo vệ được các giá trị tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái. 

Đặc biệt, tại hội thảo một số bài học kinh nghiệm về du lịch tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên được chia sẻ;

Thảo luận các vấn đề liên quan đến áp lực của du lịch lên bảo tồn đa dạng sinh học tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên; và tham vấn đa bên nhằm đề xuất các mô hình du lịch sinh thái phù hợp cho các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Báo Tổ quốc