Miễn lệ phí thị thực cho khách du lịch đến hết tháng 12 năm 2010
Cập nhật: 04/10/2010
Tại Công văn số 8694/VPCP-HTQT, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nhất trí với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc miễn lệ phí thị thực vào Việt Nam cho khách đi theo tour du lịch của các công ty lữ hành quốc tế tham gia Chương trình kích cầu du lịch Việt Nam năm 2010 “Việt Nam- điểm đến của bạn".

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến của Bộ Ngoại giao, Chính phủ đã đồng ý miễn lệ phí thị thực vào Việt Nam trong thời gian từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2010 cho khách du lịch quốc tế đi theo tour du lịch của các công ty lữ hành quốc tế tham gia Chương trình kích cầu du lịch Việt Nam năm 2010 với chủ đề “Việt Nam - Điểm đến của bạn”.

Tại công văn nói trên, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao để xây dựng quy chế áp dụng miễn lệ phí thị thực cụ thể, minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng.

Việc miễn lệ phí thị thực cho khách du lịch nhân dịp này nhằm tăng cường thu hút khách du lịch vào Việt Nam, đảm bảo sự phát triển ổn định của du lịch Việt Nam và đặc biệt trong bối cảnh tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Năm 2009, Việc miễn lệ phí thị thực cho khách du lịch quốc tế cũng đã góp phần quan trọng đẩy mạnh sự phát triển của du lịch Việt Nam.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch