Khởi công xây Nhà sàn Bác Hồ tại tỉnh Trà Vinh
Cập nhật: 17/11/2011
Sáng 15/11, tỉnh Trà Vinh đã khởi công xây dựng Nhà sàn Bác Hồ tại khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh.
Vietnam+