Bình Thuận: Đầu tư khu du lịch Sơn Hà tại Tiến Thành
Cập nhật: 01/12/2011
Bình Thuận vừa đồng ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Sơn Hà thuộc thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).
Sở VHTTDL Bình Thuận