Hoạt động du lịch Ninh Bình tiếp tục khởi sắc
Cập nhật: 24/07/2012
6 tháng đầu năm 2012 ngành du lịch Ninh Bình ước đón được 2.899.663 lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó 2.441.849 lượt khách nội địa, 457.814 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 447,088 tỷ đồng, nộp ngân sách 52,708 tỷ đồng. Riêng Ban quản lý khu du lịch Tam Cốc - Bích Động ước đón 175.000 lượt trong đó khách quốc tế đón 96.000 lượt, khách nội địa 79.000 lượt.

Để đạt được kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình và các đơn vị trong ngành đã tích cực triển khai các hoạt động quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản phát hành các ấn phẩm và thông qua các hội chợ thương mại du lịch trong và ngoài nước. Một số hoạt động điển hình như: Duy trì hoạt động 2 trang thông tin điện tử du lịch Ninh Bình bằng 3 thứ tiếng (Anh, Pháp, Việt Nam). Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm trang thông tin này đã thu hút được 213.106 lượt truy cập; Bên cạnh đó là việc phối hợp với kênh truyền hình VTC10 thực hiện chuyên mục Du lịch Ninh Bình tại các điểm, khu du lịch; Phối hợp với Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng bộ phim tài liệu “Lễ hội Trường Yên, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long” với thời lượng 20 phút phát sóng trên trên kênh VTV4, VTV9. Xuất bản và phát hành 300 bản tin văn hóa, thể thao và du lịch, 5.000 ấn phẩm quảng bá du lịch tại các hội nghị, hội chợ trong và ngoài tỉnh; Thiết kế tập gấp quảng bá du lịch Ninh Bình bằng 4 thứ tiếng (Việt Nam, Anh, Pháp và Trung Quốc); Tham gia với Tổng cục Du lịch quảng bá du lịch Ninh Bình trong Hội chợ TTM Plus 2012 tại Thái Lan (tháng 6/2012).

 

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức xúc tiến điểm đến tại các tỉnh duyên hải miền Trung. Xây dựng đề cương, điều tra, khảo sát viết các chuyên đề, đề án xúc tiến du lịch Ninh Bình giai đoạn 2012-2020. Tham gia quảng bá du lịch Ninh Bình tại: Hội chợ ẩm thực Huế, Triển lãm du lịch tại Hà Nội, Hội chợ triển lãm du lịch tại Nhật Bản và Singapore.

VEN