Liên kết phát triển văn hóa, thể thao và du lịch khu vực Tây Nguyên
Cập nhật: 19/10/2012
Ngày 18/10, tại thành phố Pleiku (Gia Lai) đã diễn ra Hội nghị liên kết phát triển văn hóa, thể thao và du lịch khu vực Tây Nguyên mở rộng.

Đây là hoạt động nhằm thông tin, trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung bộ.

Các tham luận trình bày tại hội nghị đã tập trung phân tích những giá trị, chỉ ra những hướng phát triển bền vững văn hóa, thể thao và du lịch trong khu vực. Các tham luận cũng tập trung khai thác chủ đề liên kết để phát triển như: Liên kết hợp tác trong phát triển du lịch vùng Tây Nguyên; liên kết xây dựng các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch Tây Nguyên bền vững; liên kết đào tạo nguồn nhân lực du lịch; sự cần thiết trong liên kết quảng bá du lịch và sản phẩm du lịch của khu vực. Nhiều ý kiến đề xuất nên có ngày cồng chiêng Tây Nguyên và tăng cường bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc ít người tại khu vực Tây Nguyên và tiểu vùng Nam Trung bộ...

Nhân dịp này, 5 tỉnh Tây Nguyên đã ký biên bản cam kết liên kết hỗ trợ nhau phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong khu vực.

Báo Tin Tức