Hình thành các khu giải trí về đêm phục vụ du khách
Cập nhật: 12/11/2012
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa năm 2013.

Theo đó, năm 2013, ngành Du lịch có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc triển khai nhanh các dự án du lịch hiện có. Đồng thời, triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết hợp tác phát triển du lịch và khảo sát, liên kết tuyến du lịch liên tỉnh giữa Khánh Hòa - TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa - Lâm Đồng. Về phát triển sản phẩm du lịch, sẽ xây dựng các khu ẩm thực vùng biển, ẩm thực truyền thống; hình thành các khu giải trí về đêm; nhân rộng các điểm biểu diễn văn hóa, văn nghệ phục vụ du khách; nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch. Công tác xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch được đẩy mạnh qua nhiều hoạt động như tổ chức Hội chợ Du lịch biển quốc tế Nha Trang - Việt Nam 2013, bình chọn 100 điểm đến thú vị cho khách du lịch đến Khánh Hòa; quảng bá trên các kênh thông tin, tham gia các hội chợ trong và ngoài nước... Kế hoạch cũng quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường du lịch, phối hợp thực hiện đề án an ninh du lịch... Bên cạnh đó, còn có một số nội dung về đào tạo nhân lực, giáo dục nâng cao dân trí.

Báo Khánh Hòa