Tổ chức Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN
Cập nhật: 03/04/2013
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2079 về việc tổ chức Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN lần thứ nhất theo đề nghị của Bộ Ngoại giao.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đồng ý để Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ VHTTDL cùng các bộ, cơ quan địa phương có liên quan và các đối tác nước ngoài xây dựng kế hoạch tổ chức Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN lần thứ nhất năm 2013 tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao tổng hợp và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tổ chức thực hiện sự kiện trên.

Công văn cũng nêu rõ, kinh phí tổ chức được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa trong đó Nhà nước hỗ trợ một phần thông qua ngân sách chi thường xuyên của các bộ, ngành liên quan.

Báo Pháp luật