Hanoi to organize Tourism Gift Festival on occasion of 30 April
(TITC) - Hanoi Tourism Department will hold Tourism Gift Festival from April 29 to May 1, at pedestrian zone surrounding Hoan Kiem Lake.