Đồng Nai đề ra mục tiêu thu hút 6 triệu lượt khách du lịch vào năm 2020
Cập nhật: 13/11/2013
UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch Đồng Nai giai đoạn 2013-2020.

Chương trình nhằm phát huy những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng tác động tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Chương trình cũng đề ra giải pháp, nội dung và lộ trình thực hiện. Trong đó, vấn đề trọng tâm là cần xây dựng các sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc thù phù hợp thế mạnh địa phương, như: du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch đường sông, văn hóa - lịch sử... Từ đó, tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa phát triển du lịch; phát triển du lịch gắn với thương mại, bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; nguồn nhân lực cho du lịch; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch…

Mục tiêu đến năm 2020, Đồng Nai sẽ thu hút 6 triệu lượt khách/năm.

Báo Đồng Nai