Phát triển Cát Hải (Hải Phòng) thành trung tâm kinh tế biển đảo, du lịch
Cập nhật: 11/11/2013
Đoàn công tác của UBND thành phố Hải Phòng do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp làm trưởng đoàn vừa làm việc với UBND huyện Cát Hải về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu chi ngân sách 10 tháng và ước cả năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2014. 

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố đã đến dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành thành phố và huyện Cát Hải 10 tháng qua trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nhất là phát triển du lịch, dịch vụ. Đồng thời chỉ đạo huyện Cát Hải phối hợp với các sở, ngành thành phố hoàn thành số liệu, đánh giá các chỉ tiêu một cách đồng bộ; tập trung chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2013. Đồng chí yêu cầu UBND huyện Cát Hải phối hợp với các sở, ngành thành phố tập trung triển khai kế hoạch, giải pháp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 để Cát Hải phát triển xứng đáng là trung tâm kinh tế biển đảo và du lịch của thành phố. Năm 2014, huyện Cát Hải đề ra chỉ tiêu thu hút tổng số lượt khách du lịch đến Cát Bà đạt 1.500.000 lượt khách, tổng thu ngân sách ước đạt 47.650 triệu đồng…

10 tháng qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo, điều hành cùng với sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có nhiều hướng phát triển tốt và đạt kết quả tích cực. Khai thác thuỷ sản  đạt 3.700 tấn, nuôi trồng thuỷ sản đạt 5.300 tấn, bằng 100% kế hoạch. Tổng số khách du lịch đến Cát Bà đạt 1.208.000 lượt, doanh thu từ du lịch dịch vụ đạt 2.100 tỷ đồng. Huyện Cát Hải đề nghị cần đầu tư tập trung vốn và khẩn trương hoàn thành để đưa vào sử dụng một số dự án trọng điểm do các sở, ngành của thành phố làm chủ đầu tư đang triển khai trên địa bàn, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện như dự án: hồ chứa nước xã Trân Châu, xã Xuân Đám, cảng dịch vụ hậu cần nghề cá xã Trân Châu…

Báo Hải Phòng