Liên kết phát triển các tuyến du lịch vùng Hà Tĩnh với quốc tế
Cập nhật: 09/01/2014
Sáng 8/1, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh bàn kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du lịch và dịch vụ du lịch năm 2014.

Trong bối cảnh khó khăn chung cả nước, thời gian qua, hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn Hà Tĩnh ta vẫn tiếp tục được quan tâm phát triển; công tác quản lý nhà nước được tăng cường, cơ sở hạ tầng và sản phẩm du lịch, hệ thống nhà hàng, khách sạn ngày càng được đầu tư nâng cấp; chất lượng dịch vụ được cải thiện nên thu hút đông lượng khách nội địa và quốc tế đến thăm quan nghỉ dưỡng. 

Năm 2013, toàn tỉnh đón gần 1,1 triệu lượt khách du lịch đến Hà Tĩnh; tốc độ tăng trưởng trung bình của du lịch đạt 20,5%; doanh thu từ du lịch đạt hơn 515 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 850 người. 

Năm 2014 và định hướng năm 2015, Hà Tĩnh sẽ tăng 1,4 triệu lượt khách nội địa và quốc tế với tổng doanh thu ước đạt hơn 700 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng hơn 8.524 người... 

Kết luận cuộc họp, phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành VHTTDL tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo để hoàn thiện nội dung đề án sát hợp với thực tiễn. Theo đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp phải cụ thể; phải liên kết, hợp tác khâu nối các tour tuyến du lịch trong vùng và quốc tế; tập trung tuyên truyền, quảng bá thương hiệu; chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa du lịch mang tính truyền thống... 

Ngành VHTTDL cần tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, xúc tiến phát triển thêm các doanh nghiệp tham gia hoạt động lữ hành; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hoạt động du lịch các nhà hàng, khách sạn; quan tâm công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải; không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhằm thu hút ngày càng đông du khách đến với Hà Tĩnh.

Báo Hà Tĩnh