Bảo vệ tuyệt đối vùng lõi di sản vịnh Hạ Long
Cập nhật: 23/01/2015
Việc tiến hành điều chỉnh, lập lại hồ sơ, bản đồ về vùng lõi của di sản vịnh Hạ Long cho phù hợp thực tiễn, điều kiện khoa học kỹ thuật là ý kiến chỉ đạo cũng như quan điểm chung của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong cuộc họp rà soát và kiểm điểm công tác quản lý di sản vừa qua. 
 

Theo đó, về công tác quản lý khu vực vùng lõi, vùng đệm của di sản Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đề xuất phương án xác định lại ranh giới các khu vực bảo vệ của di sản vịnh Hạ Long, gửi các sở, ngành, địa phương tham gia ý kiến nhằm làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản, đồng thời làm cơ sở quy định cụ thể nhiệm vụ của các ngành, địa phương liên quan trong công tác phối hợp quản lý.

Khu vực bảo vệ tuyệt đối của di sản vịnh Hạ Long có diện tích 434km², được xác định tại 3 điểm cụ thể là đảo Đầu Gỗ, đảo Cống Tây và đảo Đầu Bê, các phần giáp ranh còn lại mới chỉ được ước lượng, chưa được xác định rõ. Khu vực vùng đệm của di sản cũng đã được xác định cụ thể tại một số điểm, phía Bắc dọc theo quốc lộ 18A, kể từ đường vào đảo Tuần Châu đến cây số 11 phường Quang Hanh, Cẩm Phả. Các phần giáp ranh còn lại được xác định rộng từ 5 - 7km tính từ đường ranh giới vùng bảo vệ tuyệt đối. Đây là những khó khăn cho việc xác định ranh giới vùng đệm của di sản, làm nảy sinh những bất cập trong việc phân cấp quản lý, thực hiện các dự án trong và xung quanh khu vực bảo vệ của vịnh Hạ Long. Hơn nữa, công tác quản lý của các ngành, địa phương vẫn chưa bám sát vào các quy định, yêu cầu quản lý di sản trong vùng đệm; chưa quy định rõ nhiệm vụ của các ngành, địa phương liên quan trong công tác phối hợp quản lý vùng đệm di sản nên việc quản lý còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Về công tác bảo tồn, tôn tạo một số di tích thuộc khu di tích lịch sử - danh thắng Yên Tử hiện nay vẫn có một số dự án đang gây nhiều ý kiến trái chiều dư luận là dự án phục hồi, tôn tạo chùa Một Mái - Am Dược và dự án chỉnh trang khu tháp Tổ - Mắt Rồng. Trong đó, chùa Một Mái đã xây dựng đúng hồ sơ thiết kế đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Còn Am Dược do sau khi phát hiện thi công nền móng công trình không đúng với hồ sơ thiết kế đã phê duyệt, BQL Các di tích trọng điểm đã có văn bản số 135 ngày 23/12/2014 đề nghị tạm dừng thi công, thu gom hiện vật, đánh số phân loại để tiếp tục sử dụng lại vào công trình. Dự án chỉnh trang khu Tháp Tổ - Mắt Rồng hiện đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa đảm bảo hồ sơ dự án theo quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã biểu dương kết quả đã đạt được công tác quản lý, bảo tồn, khai thác tại vùng lõi di sản những năm qua đồng thời đề nghị phải bảo đảm tuyệt đối vùng lõi vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận, điều chỉnh lại đúng thông số kỹ thuật. Đối với vùng đệm, Ban quản lý vịnh Hạ Long cần phối hợp với các sở, ngành liên quan cần nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng, điều chỉnh lại ranh giới vùng đệm để đảm bảo tính thực tiễn, khả thi về quản lý. Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị vịnh Hạ Long bằng nhiều hình thức, đảm bảo hài hòa giữa công tác bảo tồn với yêu cầu phát triển.

Riêng hệ thống các di tích thuộc khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, cần thận trọng trong công tác quản lý vì đây là di sản có lịch sử lâu đời. Thời gian qua, Quảng Ninh đã có nhiều công trình di tích được phục hồi, tu bổ, tôn tạo tốt như chùa Đồng, chùa Ba Vàng, chùa Cái Bầu…các đơn vị có liên quan cần quán triệt quan điểm, những gì còn là di tích thì cần phải bảo vệ, trùng tu thận trọng dưới quy trình và sự giám sát nghiêm ngặt của các cơ quan nhà nước; những gì chỉ còn là phế tích, cần nghiên cứu xây dựng lại thông qua tìm hiểu lịch sử. Công tác trùng tu, tôn tạo di tích cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên; lập biên bản, báo cáo cụ thể nếu phát sinh những vướng mắc trong quá trình thực hiện…

Với mục tiêu cụ thể, cơ chế quản lý đặc thù, phù hợp với tình hình thực tế, những định hướng trên sẽ là cơ sở quan trọng để Quảng Ninh phát huy tốt vai trò trong công tác bảo vệ, phát huy tiềm năng các di sản, góp phần làm nền tảng cho việc khai thác bền vững giá trị đặc biệt của vịnh Hạ Long và quần thể danh thắng Yên Tử. 

CINET