Nghệ An đưa dân ca ví, giặm thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng
Cập nhật: 17/07/2015
Tỉnh Nghệ An đang triển khai kế hoạch hỗ trợ các câu lạc bộ dân ca bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm; từng bước đưa giá trị di sản dân ca ví, giặm trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong quý 3 năm 2015, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức truyền dạy, dàn dựng các tác phẩm diễn xướng dân ca ví, giặm và biên tập các tác phẩm “Về miền ví, giặm”, “Một lòng đợi bạn”, “Diễn xướng phường vải”, “Diễn xướng phường nón”, “Diễn xướng phường cấy”, “Diễn xướng phường chài”, “Thử lòng chung thủy”, “Bần hát ghẹo”, “Phụ tử tình thâm”, “Khúc hát giao duyên”... thành những kịch bản chương trình mẫu có thời lượng từ 20 đến 25 phút.

Bên cạnh đó, Nghệ An tổ chức truyền dạy cách sử dụng các nhạc cụ như nhị, bầu, sáo, trống, thập lục vận dụng vào trong các tác phẩm ví, giặm được dàn dựng; hỗ trợ câu lạc bộ dân ca ví, giặm các trang phục biểu diễn, đĩa nhạc thu âm toàn bộ phần nhạc các tác phẩm, đạo cụ dùng trong các tác phẩm được tập huấn dàn dựng biểu diễn để câu lạc bộ duy trì biểu diễn các tiết mục.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh lựa chọn một số câu lạc bộ dân ca để triển khai công tác bảo tồn, trong đó ưu tiên câu lạc bộ tại huyện miền núi.

CINET