Tiếp tục miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu
Cập nhật: 01/07/2016
(TITC) – Ngày 30/6/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 56/NQ-CP về việc gia hạn việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a.

Theo đó, Chính phủ Việt Nam gia hạn miễn thị thực thêm 01 năm, đến hết ngày 30/6/2017 cho công dân 05 nước trên khi nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Hương Lê