Quyết định phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cập nhật: 12/11/2012
Ngày 02/11/2012, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4266/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VHTTDL.