Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Cập nhật: 23/11/2012
Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án "Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng" vào danh mục dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ khóa 2013 với tổng mức đầu tư là 272,13 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện văn kiện dự án và thực hiện các thủ tục chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan làm rõ và thống nhất về cơ chế tài chính áp dụng đối với dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Được biết, dự án "Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng" gồm 4 hợp phần: cải thiện môi trường đô thị; cải thiện hệ thống thoát nước; phát triển giao thông công cộng trong đó tập trung phát triển hệ thống xe buýt nhanh chất lượng cao; xây dựng hạ tầng giao thông chiến lược đô thị và tăng cường năng lực, hỗ trợ khả năng thực hiện.

Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn từ 2013-2018 với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững, đem lại lợi ích cho người dân qua việc nâng cao tiện ích đô thị, cải thiện điều kiện sống và thực hiện xóa đói giảm nghèo; đáp ứng nhu cầu đi lại và chống ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống ngập úng và tăng cường khả năng phòng chống thiên tai.

chinhphu.vn